Топологічний аналіз графов мережевих систем

A. A. Volkov

Анотація


Сильно зв’язний граф мережі подається у вигляді кінцевовимірного векторного простору, породженого його ланками з визначеними на ньому базисами взаємно ортогональних підпросторів незалежних узагальнених вузлів та незалежних циклів. Використовується апарат лінійної алгебри для обґрунтування методів отримання матричних операторів лінійних перетворень незалежних узагальнених вузлів і незалежних циклів та визначення їх взаємозалежності.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ