Узагальнена реалізація процедури методу Дельфі та її застосування до нечітких даних

A. A. Dzugaev

Анотація


Запропоновано побудову математичного апарата для ітеративної процедури експертного оцінювання, заснованої на класичній концепції методу Дельфі. Описана методика може бути застосована у математичному забезпеченні задач якісного аналізу в технологічному передбаченні, що вимагають експертного оцінювання. Подано методичні вказівки та наведено приклад застосування процедури експертного оцінювання.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ