Використання алгоритму просторового навчання штучних нейронних мереж для розпізнавання типу взаємодії нейронів по їх кроскореляційній гістограмі

V. V. Kovalishyn, L. V. Тетко

Анотація


Для вирішення задачі розпізнавання типів взаємодії між нейронами запропоновано алгоритм, заснований на використанні двох типів штучних нейронних мереж (ШНМ). Перша мережа представляє собою асоціативну ШНМ, тоді як друга — карту Кохонена, що самоорганізується. Результати тестування на наборі даних подібні до результатів, отриманих методом групового врахування аргументів (МГВА). Однак новий підхід використовує тільки початкові дані, тоді як МГВА — похідні індексів, отримані додатковим аналізом початкових індексів.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ