Експертна система підтримки прийняття рішень для управління вуглезбагачувальною фабрикою

D. A. Zubov

Анотація


Запропоновано методи інтенсифікації взаємодії людини і ЕОМ, підвищення якості та оперативності виробничих рішень операторів. Розглянуто візуалізацію експертних знань за допомогою діаграмної техніки Чена, адаптацію фреймової бази знань до кінцевого користувача на основі динамічного інтерфейсу, введення мовної інформації в рамках системи “Комбат” з наступним розпізнаванням лінгвістичних одиниць за допомогою алгоритму компараторної ідентифікації. Описано програмно-апаратне забезпечення для реалізації цих функцій.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ