№ 2 (2004)

Зміст

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Виділення щільних областей у метричних просторах на основі кристалізації PDF (Русский)
S. M. Agayan, A. O. Soloviev 7-23
Обернене відображення Кастельжо в нечітких нейронних моделях PDF
О. Yu. Mytnik, P. I. Bidyuk 24-34

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Перспективи розвитку природно-мовних технологій PDF (Русский)
Yu. I. Kislenko 35-46

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Системний аналіз і оцінювання динаміки екологічних процесів PDF (Русский)
N. D. Pankratova, V. V. Zavodnik 47-59
Експертна система підтримки прийняття рішень для управління вуглезбагачувальною фабрикою PDF (Русский)
D. A. Zubov 60-69

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Дослідження нечітких нейронних мереж у задачах макроекономічного прогнозування PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, Fatma Sevaye, K. M. Titarenko, N. V. Titarenko 70-86
Адаптивна стратегія розподілу буфера у вузлах телекомунікаційних мереж PDF (Русский)
L. A. Ponomarenko, A. Z. Melikov, V. Sh. Feyziyev 87-94

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Метод обернено-опуклого програмування та оптимальне пакування вантажів PDF (Русский)
V. V. Ostapenko, L. A. Sobolenko, I. V. Prokhorovich 95-103
Мінімаксне оцінювання розв’язків вироджених крайових задач Неймана для еліптичних рівнянь за спостереженнями, розподіленими на системі поверхонь PDF (Русский)
Yu. K. Podlipenko, N. V. Gryshchuk 104-127

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Спроможність оцінок параметрів лінійних динамічних систем для випадку довільної матриці динаміки PDF (Русский)
V. N. Podladchikov, V. I. Suschuk-Slyusarenko 128-142