Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок

V. G. Totsenko, V. V. Tsyganok, P. T. Kachanov

Анотація


Подаються рекомендації щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок, який би на думку особи, що приймає рішення, найкраще відповідав поточній ситуації. Вибір грунтується на використанні оцінок, отриманих експериментальним шляхом за декількома критеріями методів експертного оцінювання та визначених особою, що приймає рішення, показників відносної вагомості цих оцінок для конкретної ситуації. Вибір здійснюється у два етапи. На першому — визначається Парето-оптимальна підмножина методів, на другому — обчислюються узагальнені кардинальні оцінки відносної ефективності методів із цієї підмножини.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ