№ 4 (2002)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Паралельні генетичні алгоритми PDF (Русский)
P. I. Bidjuk, V. I. Litvinenko, А. А. Tokar 7-16
Основні напрями створення інформаційних систем та технологій на транспорті загального користування в світлі міжнародного досвіду PDF
Ju. S. Ligum 17-34
Інформаційна технологія моніторингу технічного стану систем посадки літаків у процесі експлуатації PDF
B. G. Maslovsky, A. A. Zelenkov 35-42

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Математичне моделювання процесів дифузії в органічних середовищах PDF (Русский)
N. D. Pankratova, V. V. Zavodnik, A. V. Kozakul, V. P. Kravchenko 43-51

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок PDF
V. G. Totsenko, V. V. Tsyganok, P. T. Kachanov 52-60
Прикладний статистичний аналіз високочастотних випадкових процесів у дискретному часі PDF
N. V. Andreev 61-79
Вплив апріорної інформації про початковий стан об’єкта на точність оцінювання параметрів моделі PDF (Русский)
V. I. Suschuk-Slusarenko, V. N. Podladchikov 80-88
Методологічні питання побудови просторових систем підтримки прийняття рішень на основі методів ітеративного агрегування PDF
B. I. Suchovirsky 89-96

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Структурний синтез мереж, що розвиваються PDF (Русский)
H. Ju. Zaychenko 97-105

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Нелінійні задачі розподілу потоків у мережах з фіксованими та вільними вузловими параметрами PDF
O. E. Kirik 106-119

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Передбачення епілептичних припадків по геометричних картинках ЕЕГ на середньотермінових інтервалвах PDF (English)
A. Makarenko, B. Oleksandruk, K. Schindler, F. Donatti, A. Villa, I. Tetko 120-127
Простори невизначеності та ізоморфізм PDF (Русский)
N. N. Diduk 128-143