Методологічні питання побудови просторових систем підтримки прийняття рішень на основі методів ітеративного агрегування

B. I. Suchovirsky

Анотація


Розглянуто окремі методологічні питання розробки просторових систем підтримки прийняття рішень (ПСППР) для проектів регіонального управління. Обгрунтовується погляд на те, що методологічною базою таких систем можуть бути процеси ітеративного агрегування розв’язання окремих задач великої розмірності, які дозволяють узгоджувати розв’язки локальних задач з розв’язком глобальних.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ