Структурний синтез мереж, що розвиваються

H. Ju. Zaychenko

Анотація


Сформульована нова задача структурного синтезу комп’ютерних мереж із врахуванням динаміки їх розвитку. Запропоновано алгоритм її розв’язку та наведені експериментальні дослідження алгоритму на прикладі глобальної мережі України.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ