Простори невизначеності та ізоморфізм

N. N. Diduk

Анотація


У роботі розглянуті деякі властивості просторів невизначеності (ПН). Показано, як за допомогою ПН здійснювати формалізацію неформальних ситуацій невизначеності різних типів (імовірнісних ситуацій, безструктурних, нечітких). Одержано поняття ізоморфізму ПН, яке далі використано для визначення однорідних ПН.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ