Вплив апріорної інформації про початковий стан об’єкта на точність оцінювання параметрів моделі

V. I. Suschuk-Slusarenko, V. N. Podladchikov

Анотація


Розглятуто застосування методу калмановської фільтрації для створення алгоритмів адаптивного оцінювання в умовах короткої вибірки. Описано методику покращання точності оцінювання параметрів моделі в перехідний період. Запропоновано застосування методики вибору початкової коваріації для авторегресійних моделей першого порядку в умовах короткої вибірки. Наведено результати експериментальних досліджень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ