Становлення і розвиток системного аналізу як прикладної наукової дисципліни

N. D. Pankratova

Анотація


Проаналізовано причини і фактори, що визначили становлення і тенденції розвитку системного аналізу як прикладної наукової дисципліни. Введено 4 етапи розвитку: формування теоретичного базису системного мислення; емпіричного формування системної методології; синхронного розвитку теорії системного аналізу і практики системних досліджень; глобалізації системної проблематики. З позиції оцінювання прагматичної ролі системного аналізу виявлені особливості реальних системних задач у різних сферах практичної діяльності в умовах кожного етапу. Наведено основні наукові і технічні досягнення етапів. Визначено місце прикладного системного аналізу в сучасній класифікації наук.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ