№ 1 (2002)

Зміст

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Сценарний аналіз як системна методологія передбачення PDF
M. Z. Zgurovsky 7-38

Теоретичні та прикладні проблеми інформатики

Про основні напрями створення інтелектуальних інформаційних технологій PDF
I. V. Sergienko 39-64

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Становлення і розвиток системного аналізу як прикладної наукової дисципліни PDF (Русский)
N. D. Pankratova 65-94

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Як прийняти та обгрунтувати рішення: аналітично-ієрархічний процес (АІП). Частина I. Приклади та застосування PDF (English)
Thomas L. Saaty 95-108
Про декомпозицію задач мультикритеріального оцінювання альтернатив при підтримці прийняття рішень PDF (Русский)
V. G. Totsenko 109-118

Автоматизовані системи управління

"Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення робіт" як перший рівень моделі дрібносерійного виробництва та засоби її розв’язання PDF
A. A. Pavlov, L. A. Aksenova 119-130

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Числове моделювання задачі керування хвильовими процесами в неоднорідних середовищах PDF (Русский)
A. V. Gladky, V. V. Skopetsky, D. A. Harrison 131-140
Лінійні диференціальні ігри з різнотипними інтегральними обмеженнями PDF (Русский)
V. V. Ostapenko, I. L. Ryzhkova 141-153