Про декомпозицію задач мультикритеріального оцінювання альтернатив при підтримці прийняття рішень

V. G. Totsenko

Анотація


Запропоновані два методи декомпозиції. Перший полягає в зведенні задачі прийняття рішень на заданій множині альтернатив до кількох задач оцінювання значень ознак альтернатив і опису альтернатив кортежами декартових добутків значень цих ознак. Сутністю другого методу є попереднє ранжування альтернатив, розбиття їх множин на підмножини, що перетинаються і мають потужність не більше 7 ± 2, з наступним послідовним взаємозалежним застосуванням методу "трикутник" парних порівнянь.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ