"Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення робіт" як перший рівень моделі дрібносерійного виробництва та засоби її розв’язання

A. A. Pavlov, L. A. Aksenova

Анотація


В статті розглянуто перший рівень багаторівневої моделі планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку, математична модель якого задається важкорозв’язною задачею теорії розкладу "Мінімізація сумарного зваженого моменту закінчення робіт" (МЗМ). Наведено схему поліноміальної складової ПДС алгоритму заданої задачі та приклади поліноміальної розв’язності індивідуальних задач МЗМ, для яких даний алгоритм отримує оптимальний розклад.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ