Числове моделювання задачі керування хвильовими процесами в неоднорідних середовищах

A. V. Gladky, V. V. Skopetsky, D. A. Harrison

Анотація


Розглядається задача оптимального керування для параболічного хвильового рівняння типу Шредінгера з комплексним несамоспряженим оператором. Сформульовано критерій оптимальності, запропоновано числовий метод розв’язання оптимізаційної задачі та досліджено стійкість різницевої схеми.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ