Теорія, алгоритм та умови агрегування економічної вигоди та шкоди здоров’ю під час спалювання вугільного палива

Y. Matsuki, P. I. Bidyuk

Анотація


Метою дослідження є перевірка можливості застосування в економічній теорії концепції функції корисності для агрегування різних змінних, таких як економічна вигода та екологічна шкода промислової діяльності. Для цієї перевірки обрано приклад спалювання вугільного палива для вироблення електроенергії, яке є джерелом як економічної вигоди, так і шкоди здоров’ю людини. За допомогою регресійного аналізу на підставі даних обсягу спалюваного матеріалу та рівня забрудненості повітря двадцяти семи областей проведено тестування декількох математичних моделей функції корисності. Отримані результати узгоджуються з теорією та аналізом статистичних даних. Автори дійшли висновку, що у процесі агрегування різноманітних індикаторів (незалежних змінних) важливе значення для коефіцієнта зважування мають ціни, оскільки у цій теорії вони визначають загальний бюджет, який встановлює обмеження для максимізації корисності за цих параметрів, таких як кількість та величина індикаторів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Browning E.K., Browning J.M. Microeconomic Theory and Application. — Glenview: Scott, Forsman and Company, 1989. — 637 p.

Matsuki Y., Brondzia O., Maslyukivska O. External Cost as an Indicator for Sustainable Electricity Generation Systems, System Research & Information Technologies, December. — 2010. — № 4. — P. 18–32.

Мацукі Й. Оцінка зовнішніх витрат як зведеного показника сталого промислового розвитку — дослідження забрудненого повітря в України, РОЗДІЛ 3, 3.1, Частина 2, Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. — К.: Політехніка, 2011.— С. 198–210.

Goldberger A.S. A Course in Econometrics. — Cambridge: Harvard University Press. — 1991. — 405 p.

Coal. — Wikipedia — http://en.wikipedia.org/wiki/Coal.

Сarbon tax — Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Carbon_tax.


Пристатейна бібліографія ГОСТ