№ 3 (2013)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
 

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

KAIRYO-KAIZEN- И PCM-DM-системи: порівняльний аналіз. Частина 2 PDF (Русский)
A. K. Sevastyanov 7-18

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Теорія, алгоритм та умови агрегування економічної вигоди та шкоди здоров’ю під час спалювання вугільного палива PDF
Y. Matsuki, P. I. Bidyuk 19-29
Про вплив на рівновагу в економічній системі нелінійної залежності структури споживання товарів від ціни PDF
А. P. Makhort 30-44

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Критерії і методи порівняння нечітких множин PDF
Yu. A. Zak 58-68
Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом PDF
Ia. M. Linder, V. V. Pichkur 69-76

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Використання онтологій для побудови семантичних запитів у реляційних базах даних PDF
O. V. Tkanko, A. I. Petrenko 45-52
Оптимізація порядку передачі повідомлень у вузлах комп’ютерних мереж з урахуванням динаміки трафіка PDF
P. E. Pustovoitov, L. G. Raskin 53-57

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

До побудови моделі рівноваги економічної макросистеми PDF
N. D. Pankratova, A. V. Shelest 77-88
Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень PDF
Yе. Yа. Chaplya, O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak 89-103
Проекційно-ітераційна реалізація метода умовного градієнта мінімізації функціонала в гільбертовому просторі PDF
L. L. Hart 104-117

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда PDF
V. P. Martsenyuk, O. A. Bagrij-Zayats 118-129
Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1 PDF
D. V. Stefanyshyn, K. G. Romanchuk 130-141
Реферати PDF PDF (English)
  142-148
Відомості про авторів PDF
  149-150