До побудови моделі рівноваги економічної макросистеми

N. D. Pankratova, A. V. Shelest

Анотація


Розглянуто питання, пов’язані з рівновагою та стійкістю економічної макросистеми. Основною метою роботи є побудова такої моделі економічної рівноваги, яка дозволяє оцінювати стійкість економіки держави на підставі даних про макроекономічні показники. Новизна роботи полягає в розробці чіткого формального критерію стійкості економічної системи, який дозволяє оцінювати даний параметр та згідно з цим робити висновок щодо поточної ситуації в економіці. Для прикладу обрано економічну систему України. Результати чисельного експерименту підтверджують нестійкий характер розвитку національної економіки, що свідчить про можливість практичного застосування побудованої моделі для дослідження стійкості економічних макросистем.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт Всемирного банка. — http://www.worldbank.org/eca/russian/topics/financialcrisis/.

Журавлева Г.П. Экономика. — М.: Юрист, 2002. — 574 с.

Попов А.И. Экономическая теория: учебник для вузов. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 544 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос–АРВ, 2002. — 352 с.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избр. тр. — М.: Экономика, 2002. — 767 с.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. — М.: Республика, 1993. — 400 с.

Нижегородцев Р.М. Неравновесная динамика макросистем и механизмы преодоления мирового кризиса. — Новочеркасск: НОК, 2011. — 100 с.

Гордеев С.С. Устойчивость как свойство экономических систем // Известия ИГЭА. 2010. № 3. — http://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-kak-svoystvoekonomicheskih-sistem.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000. — 864 с.

Каталог статей и учебных пособий "JourClub". — http://www.jourclub.ru/17/941/.

Ногин В.Д. Теория устойчивости движения. — СПбГУ: ф-т ПМ-ПУ, 2008. — 153 c.

Панкратова Н.Д. Рациональный компромисс в системной задаче концептуальной неопределенности // Кибернетика и системный анализ. — 2002. — № 4. — С. 162–180.

Сайт Национального банка Украины. — http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Рейтинг стран мира по уровню устойчивости общества — информация об исследовании // Центр гуманитарных технологий. — http://gtmarket.ru/ratings/sustainable-society-index/info.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.