Оптимізація порядку передачі повідомлень у вузлах комп’ютерних мереж з урахуванням динаміки трафіка

P. E. Pustovoitov, L. G. Raskin

Анотація


Для вузла комп’ютерної мережі запропоновано метод вирішення задачі визначення порядку передачі сукупності пакетів із урахуванням відомого розподілу динаміки зайнятості елементів мережі. Для розв’язання задачі запропоновано критерій — максимальна тривалість доставки пакета, що мінімізується. Запропоноване завдання редукується до розв’язку сукупності двоіндексних задач призначення. Виконано обчислення оцінки доцільності використання методу оптимізації порядку передачі пакетів. Виграш, одержуваний при оптимізації порядку передачі пакетів, зростає зі збільшенням числа повідомлень, що передаються, і підвищенням рівня варіабельності довжини черги пакетів, що очікують обслуговування в проміжних вузлах. Отримано співвідношення для обчислення рівня варіабельності довжин черг. Використовуючи імітаційну модель вузла мережі було побудовано графіки, що показують виграш застосування методу оптимізації порядку передачі повідомлень у вузлах мережі для різної кількості черг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ирвин Дж, Харль Д. Передача данных в сетях: инженерный подход: пер. с англ. — СПб.: БХВ–Петербург, 2003. — 448 с.

Иртегов Д.В. Введение в сетевые технологии. — СПб.: ХВ–Петербург,

— 560 с.

Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2004. — 765 с.

Столлингс В. Современные компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2003. —783 с.

Таненбаум Э. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2003. — 992 с.

Пустовойтов П.Е., Ящук Н.И. Динамическая маршрутизация в компьютерных сетях высокой размерности // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2006. — № 3. — С. 68–71.

Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи и методы линейного программирования. — М.: Сов. Радио, 1961. — 384 с.

Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. — М.: Сов. Радио, 1976. — 344 с.

Мину М. Математическое программирование. — М.: Наука, 1990. — 485 с.

А.с. № 39374 від 26.07.2011, Україна, ДДІВ. Комп’ютерна програма "Імітаційна модель комп’ютерної мережі із різними за властивостями потоками пакетів" / Пустовойтов П.Є.; Заявка №39622 від 23.05.2011.

Раскин Л.Г., Серая О.В. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения. — Х.: Парус. — 2008. — 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ