Про вплив на рівновагу в економічній системі нелінійної залежності структури споживання товарів від ціни

А. P. Makhort

Анотація


Досліджено умови рівноваги відкритої економічної системи за наявності монополістів. Принципи економічної рівноваги вибираються у Вальрасовому сенсі. Модель враховує наявність виробництва в економічній системі. Всі споживачі в економічній системі вважаються ненасичуваними. Враховано, що формування споживчого набору товарів суб’єктами економічної системи залежить від ціни на них. Запропоновано алгоритм знаходження станів рівноваги економічної системи. З’ясовано вплив залежності структури споживання від ціни на характеристики стану рівноваги. Досліджено, як уникнути негативного впливу монополістів на ефективність функціонування економічної системи. Визначено оптимальний з позиції задоволення споживчих потреб стан рівноваги. Отримано вирази для оцінки рівнів оподаткування монополістів. Встановлено зв’язок між вибором стратегії оподаткування та реалізацією конкретного стану рівноваги економічної системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки. — К.: Ін-т. теор. фізики, 2007. — 464 с.

Debreu G. Existence of competitive equilibrium // Handbook of Mathematical Economics. — Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1982. — vol. II. — P. 698–742.

Махорт А.П. Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 4. — С. 86 – 96.

Махорт А.П. Оптимізація монопольних впливів в економічній системі з урахуванням оподаткування // Доповіді НАН України. — 2006. — № 12. — С. 74–80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ