Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень

Yе. Yа. Chaplya, O. Yu. Chernukha, Yu. I. Bilushchak

Анотація


Досліджено процеси дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі випадково неоднорідної шаруватої структури з урахуванням умов неідеального масового контакту на границях розділу фаз. Шаруваті включення розташовано за ерлангівським розподілом. Отримано рівняння масопереносу для усього тіла, що враховує стрибки шуканої функції та її похідної на міжфазних границях. Сформульовано еквівалентне інтегродиференціальне рівняння, розв’язок якого побудовано у вигляді інтегрального ряду Неймана. Усереднення отриманого розв’язку проведено за ансамблем конфігурацій фаз з ерлангівською функцією розподілу. Визначено вплив характеристик матеріалу на поведінку та величину усередненого поля концентрації домішкових частинок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Keller J.B. Flow in random porous media // Transport in Porous Media. — 2001. — 43. — P. 395–406.

Zhu Y., Fox P.J. Smoothed particle hydrodynamics model for diffusion through porous media // Transport in Porous Media. — 2001. — 43. — P. 441–471.

Mikdam A., Makardi A., Ahzi S., Garmestani H, Li D.S., Remond Y. Effective conductivity in isotropic heterogeneous media using a strong-contrast statistical continuum theory // J. Mech. and Phys. of Solids. — 2009. — 57. — P. 76–86.

Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятности и математической статистике. — М.: Наука, 1985. — 640 с.

Мюнстер А. Химическая термодинамика. М.: Мир, 1971. — 295 с.

Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах. — Київ: Наукова думка, 2009. — 302 с.

Краснов М.Л. Интегральные уравнения. — М.: Наука, 1975. — 300 с.

Владимиров В.С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1976. — 527 с.

Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радио-физику. Ч. ІІ, Случайные поля. — М.: Наука, 1978. — 436 с.

Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица и И. Стиган. — М.: Мир, 1979. — 830 с.

Лыков А.В. Теория теплопроводности. — М.: Высшая школа, 1978. — 463 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ