Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом

Ia. M. Linder, V. V. Pichkur

Анотація


Вивчається практична стійкість диференціальних включень із багатозначними імпульсними впливами. Обґрунтовано властивості оптимальних оцінок імпульсних впливів диференціальних включень: для нелінійних диференціальних включень доведено критерій оптимальності оцінки імпульсних впливів. У випадку лінійного диференціального включення з лінійними відображеннями імпульсного впливу, які задовольняють умові поділу, одержано аналітичний вираз для знаходження оптимальної оцінки імпульсних впливів, яка забезпечує практичну стійкість системи на заданому часовому інтервалі. Результати мають алгоритмічну спрямованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Перестюк Н.А., Плотников В.А, Самойленко А.М., Скрипник Н.В. Импульсные дифференциальные уравнения с многозначной и разрывной правой частью. — К.: Институт математики НАН Украины, 2007. — 428 с.

Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. — К.: Выща школа, 1987. — 286 с.

Lakshmikantham V., Bainov D.D., Simeonov P.S. Theory of impulsive differential equations. — World scientific, 1989. — 273 с.

Benchora M., Henderson J. Impulsive differential equations and inclusions. — Contemporary Mathematics and its applications, vol. 2. — Hindawi Publishing Corporation, 2006. — 366 c.

Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Критерії практичної стійкості для динамічних систем з імпульсним впливом // Вісник. Кібернетика. — 2002. — Вип. 3. — С. 35–37.

Гаращенко Ф.Г., Хитько И.В. Максимальные по включению множества практической устойчивости импульсных систем // Кибернетика и вычислительная техника. — 2004. — Вып. 142. — С. 65–72.

Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 383 с.

Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. — Київ: Наук. думка, 1985. — 304 с.

Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывными правыми частями и дифференциальные включения. — М.: Физматлит, 2003. — С. 265–288.

Aubin J.-P., Frankowska H. Set-valued analysis. — Boston: Birkhauser, 1990. — 460 c. 11. Половинкин Е.С., Балашов М.В. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа. — М.: Физматлит, 2004. — 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ