Критерії і методи порівняння нечітких множин

Yu. A. Zak

Анотація


Запропоновано критерії та методи визначення відносної переваги, порівняння та ранжирування показників ефективності рішення, які представлено нечіткими множинами. Вибір конкретного алгоритму порівняння і ранжирування диктується змістовною постановкою прикладної задачі й суб’єктивними перевагами та рішеннями особи, котра приймає рішення. Розвиваються підходи на основі порівняння деякої групи показників, що визначають гарантію отримання бажаного результату, а також багатокритеріальні моделі вирішення сформульованої проблеми. Розроблені моделі й методи можуть знайти широке застосування в задачах вибору портфеля інвестицій, у перспективному плануванні виробництва, вирішенні завдань нечіткого регресійного аналізу та математичного програмування з нечіткими даними.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов Ф.С. Нечеткие цели и сети. — М.: Горячая линия, Телеком, 2007. — 284 с.

Лю Б. Теория и практика неопределенного программирования. Пер. с англ. — М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. — 416 с.

Rommelfanger H.J. Entscheiden bei Unscharfe: Fuzzy Decision Support-

Systeme. — Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, Secondedition, 1994. — 328 s.

Rommelfanger H.J. Fuzzy-Optimierungsmodelle in praktischen Anwendungen. — W. Habenicht, B. Scheubrein, R. Scheubrein (Hrsg.) "Multi-Criteria und Fuzzy-Systeme in Theorie und Praxis". — Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2003. — 325 s.

Duboi D., Prade H. Fuzzy Sets and Systems: Theorir and Applications. — New York, London, Toronto: Academie Press, 1980. — 326 p.

Зак Ю.А. Принятие многокритериальных решений. — М.: Экономика, 2011. — 236 с.

Zack Yu.A. A Determined Equivalent and Algorithms of Solving a Fuzzy-linaer Programming Problem // Journal of Automation and Information Sciences. — 2011. — 43, № 2. — P. 7–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ