Реалізація комплексного методу діагностування складних об’єктів у середовищі автоматизованої системи підтримки прийняття рішеннь

Yu. M. Chokha

Анотація


Розглядаються методологічні етапи здійснення універсального комплексного контро- льно-розрахункового методу й особливості його практичної реалізації в середовищі автоматизованих розрахунково-інформаційних систем для забезпечення оперативної поглибленої оцінки поточного технічного стану типових складних об’єктів авіатехніки. При цьому надаються концептуальна, аналітична та функціональна моделі застосування цього методу на прикладі реалізації комплексного підходу до проведення оперативного поглибленого діагностування типового газотурбінного двигуна із застосуванням середовища автоматизованої системи підтримки прийняття рішень "ЕКСПЕРТ-об’єкт АТ". Подаються посилання на отримані технічні рішення, які підтверджують наукову новизну та практичну значимість розробленого методу діагностування складних динамічних технічних об’єктів в умовах їх регулярного використання за призначенням.

Повний текст:

PDF

Посилання


Морозов A.A., Ященко В.А. Ситуационные центры: информационные технологии будущего. — К.: Інтертехнодрук, 2008. — 332 с.

Бабак В.П., Харченко В.П., Максимов В.О. Безпека авіації — К.: Техніка, 2004. — 584 с.

Чоха Ю.М., Кретов В.В. Прикладні автоматизовані системи діагностування та підтримки прийняття експлуатаційних рішень: Методи, моделі, інформаційні технології: монографія. — Київ: Ун-т Україна, 2010. — 488 с.

Патент 34671 Україна, МПК G07C 3/00. Спосіб комбінований функціонально-тестовий оперативної оцінки технічного діагнозу газотурбінного двигуна і його конструктивних вузлів проточної частини / Чоха Ю.М. — Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Патент 30615 Україна, МПК G07C 3/14. Сигналізатор автоматизований інформативно-діагностичний для оперативної оцінки технічного діагнозу складних динамічних об’єктів технічної експлуатації / Чоха Ю.М. — Опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.