№ 2 (2013)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
 

Інформація

В.І. Вернадський - вчений, мислитель, громадянин PDF (Русский)
E. M. Galimov 7-15

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Реалізація комплексного методу діагностування складних об’єктів у середовищі автоматизованої системи підтримки прийняття рішеннь PDF
Yu. M. Chokha 16-25
Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах АПК PDF
V. T. Diordiev, A. A. Kashkarov 26-37
KAIRYO-KAIZEN- та PCM-DM-системи: порівняльний аналіз. Частина I PDF (Русский)
A. K. Sevastyanov 38-43
Задача розподілу ресурсу за нечітко заданих вхідних даних PDF (Русский)
O. V. Sira, T. I. Katkova 44-53

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Систематизація математичних моделей із різнотемповою дискретизацією для динамічних процесів фінансової інфраструктури PDF (Русский)
V. D. Romanenko, A. А. Reutov 54-68
Система прийняття рішень у керуванні режимом дуття конвертерної плавки PDF
V. S. Bogushevskiy, V. Yu. Sukhenko 69-80
Оптимізація керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів PDF (Русский)
V. S. Suzdal, Yu. M. Epifanov 81-88
Синтез структури системи захисту інформації з використанням позиційної гри захисника та зловмисника PDF
V. V. Glushak, O. M. Novikov 89-100
Співставлення чіткого и нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки PDF
M. V. Demchyshyn, Ie. G. Levchenko 101-113

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Побудова вирішального правила для класифікації образів на основі векторів похибок PDF (Русский)
P. V. Chetyrbok 114-120

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Канонічний вид білінійної форми на парі просторів, що знаходяться у відношенні двоїстості PDF (Русский)
A. Yu. Maltsev 121-126
Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина ІІІ PDF (Русский)
М. М. Diduk 127-142
Реферати PDF PDF (English)
  143-149
Відомості про авторів PDF
  150