Оптимізація керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів

V. S. Suzdal, Yu. M. Epifanov

Анотація


Розглянуто автоматизовану систему робастного керування технологічними процесами одержання сцинтиляційних матеріалів. Побудову регуляторів системи керування запропоно- вано проводити на основі H∞ -методу формування контуру керування з послідовними формуючими функціями, що дозволяє забезпечити гарантовані "робастність", стійкість і необхідну якість керування системами кристалізації, а також оптимальний вибір основних інтервалів робастної стабілізації цих систем. Експлуатація двовимірного робастного регулятора на ростових установках дозволила збільшити точність підтримки теплових умов вирощування за максимальних збурень теплових режимів шляхом високої динамічної точності процесу керування діаметром кристала, збільшення ступеня стійкості, зменшення коливальності системи, зменшення тривалості перехідних процесів. Поліпшено якість монокристалів, збільшено вихід готової продукції, а, виходить, забезпечений гарантований вихід із цих кристалів якісних детекторів іонізуючих випромінювань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Cуздаль В.С., Стадник П.Е., Герасимчук Л.И., Епифанов Ю.М. Сцинтилляционные монокристаллы: автоматизированное выращивание // Сер.: Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники. — Харьков: ИСМА, 2009. — 260 c.

Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления / [Под ред. Н.Д. Егупова]. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. — 744 с.

Перельмутер В.М. Пакеты расширения Matlab. — M.: СОЛОН-ПРЕСС,

— 222 c.

Суздаль В.С., Епифанов Ю.М., Соболев А.В.. Параметрическая идентификация VARMAX моделей процесса кристаллизации крупногабаритных монокристаллов // Нові технології. — Кременчуг: Кр. ун-т, 2009. — № 4 (26). — С. 23–29.

Баландин Д.В. Линейно-квадратичные и γ -оптимальные законы управления по выходу // Автоматика и телемеханика. — 2008. — № 6. — С. 5–14.

Поляк Б.Т. Робастная устойчивость и управление. — М.: Наука, 2002. — 303 с.

Дорф Р. Современные системы управления. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. — 832 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ