Побудова вирішального правила для класифікації образів на основі векторів похибок

P. V. Chetyrbok

Анотація


Побудовано відображення множини образів на множину векторів помилок розпізнавання образів нейронною мережею, яке дозволяє зв’язати класифікацію образів із аналізом векторів у просторі помилок. векторний критерій дозволяє групувати образи, розпізнавати, порівнювати та аналізувати їх. Обґрунтовано й розвинено методи теорії нейронних мереж стосовно до рішення задачі розпізнавання сигналів із використанням критерію близькості образів, що розпізнаються у просторі помилок розпізнавання. Сформульовано зважений критерій близькості образів сигналів у просторі помилок. Запропоновано алгоритм переходу із простору параметрів образів у простір похибок розпізнавання образів. Побудовано оптимальне вирішальне правило для класифікації образів сигналів із використанням зваженого критерію близькості розпізнаваних образів у просторі помилок розпізнавання. Вірогідність отриманих наукових результатів, висновків і рекомендацій роботи підтверджено результатами експериментальних досліджень розробленої універсальної системи інтелектуального аналізу даних, що вирішує задачі розпізнавання об’єктів электрооптических зображень NEFClass BGCGG (Neuro Fuzzy Classifier (Basic Gradient Conjugate Gradient, Genetic) — Нейронечіткий класифікатор (Базовий, Градієнт, Сполучений Градієнт, Генетичний)), проведених на базі "Інституту прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ". Отримані в роботі результати наочно демонструють ефективність використання розроблених моделей, методів й алгоритмів для рішення задач розпізнавання сигналів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Хайкин Саймон. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. — 1104 с.

Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. М.: изд.-во СССР-США СП "Па

раГраф", 1990. — 160 с.

Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. — К.: Издательский дом "Слово", 2008. — 344 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ