Система прийняття рішень у керуванні режимом дуття конвертерної плавки

V. S. Bogushevskiy, V. Yu. Sukhenko

Анотація


Наведено критерій оптимізації керування режимом дуття із мінімізацією комплексу квадратичних відхилень по вмісту вуглецю, сірки, а також температури сталі. Сформульовано принцип побудови моделей керування за плавками позитивного досвіду. В модель включено програмну частину (детерміновану) та додаткове керування (статистичну). Розглянуто вплив дрейфу об’єкту на результати керування. Представлено діапазони зміни керуючих діянь для конверторів ємністю 130 тон. Конкретну реалізацію моделі представлено рівняннями статичного та динамічного керування. Розглянуто взаємодію дистрибутора із системою керування у процесі проведення плавки. Розроблені моделі реалізовано у системі керування режимом дуття у складі АСУТП конвертерної плавки на ВАТ "Арселорміттал, Кривий Ріг".

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник. — К.: Вища школа, 2006. — 503 с.

Богушевский В.С., Ларионов А.А., Буга И.Д., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. АСУТП конвертерного производства и специальной электрометаллургии. — К.: НПК «Киевский институт автоматики», 1997. — 292 с.

Колпаков С.В., Тедер Д.И., Дубровский С.А. Управление конвертерной плавкой. и др. — М.: Металлургия, 1981. — 144 с.

Жидков В.Д., Соколов В.И., Кудрин Н.А., Васильев И.Я. Влияние дутьевого режима на динамику шлакообразования в конвертере // Сталь. — 1991. — № 4. — С. 25 − 29.

Богушевский В.С., Сухенко В.Ю. Критерий управления конвертерной плавкой // Новости науки Приднепровья. — 2008. — № 3–4. — С. 104 – 106.

Богушевський В.С., Сухенко В.Ю. Принципи створення моделі конвертерного процесу // Матеріали для роботи в екстремальних умовах: матеріали Міжнародної наук.-техн. конференції (Київ, 30–31 жовтня 2008 р.). — М-во освіти і науки, НТУУ «КПІ», 2008. — С. 140 – 143.

Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева К.А. Математическая модель конвертерной плавки // Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. — Дніпропетровськ: Системні технології. — 2009. — Вип.15 (35). — С. 91 – 96.

Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. АСУТП производства стали в конвертерах. — К.: Технiка, 1991. — 180 с.

Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева К.О. Система прийняття рішень при керуванні киснево-конвертерною плавкою // Нові технології. — 2009. — № 1. — С. 98 – 101.

Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева Е.А. Управление доводкой конвертерной плавки // Металл и литье Украины. — 2010. — № 3. — С. 14 – 18.

Богушевський В.С., Сухенко В.Ю., Сергеєва К.О., Жук С.В. Аналіз можливостей використання відомих принципів розробки моделі для управління конвертерною плавкою // Матер. XV Міжнар. конф. з автоматичного управління (Автоматика–2010), м. Харків, 27–29 вересня 2010 р. — Ч. 1. — Харків, 2010. — С. 188 – 190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ