Задача розподілу ресурсу за нечітко заданих вхідних даних

O. V. Sira, T. I. Katkova

Анотація


Задача раціонального розподілу однорідного ресурсу поставлена в припущенні, що параметри цільової функції — нечіткі числа з відомими функціями приналежності. Проаналізовано стандартну технологію вирішення цієї задачі, виявлено її недоліки. Запропоновано два підходи, в яких ці недоліки усуваються. Перший з них засновано на наступному. Відшукується функція приналежності нечіткого значення цільової функції задачі. Положення цієї функції залежить від того, який набір оптимізується, що вибирається таким чином, щоб максимально змістити тіло невизначеності цільової функції в область екстремального її значення. Інший підхід використовує наступну двоетапну процедуру. На першому етапі вихідна задача вирішується за умови, що всі її нечіткі параметри вказані на рівні модальних значень. Далі конструюється складовий критерій, одна компонента якого визначає компактність тіла невизначеності значення цільової функції, а друга характеризує міру відхилення шуканого рішення від модального. Таким чином, вихідна нечітка задача зводиться до чіткої задачі математичного програмування. Наведено приклад.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гурин Л.С., Дымарский Я.С., Меркулов А.В. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов. — М.: Сов. радио, 1968. — 463 с.

Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. — М.: Сов. радио, 1979. — 342 с.

Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Айрис–пресс, 2009. — 576 с.

Иванилов Ю.П. Математические модели в экономике. — М.: Наука, 1999. — 357 с.

Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 367 с.

Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. — 1965. — № 8. — Р. 338–353.

Негойцэ К. Применение теории систем к проблемам управления. — М.: Мир, 1981. — 180 с.

Орловский С.А. Проблема принятия решений при нечеткой исходной информации. — М.: Наука, 1981. — 206 с.

Раскин Л.Г. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения. — Х.: Парус, 2008. — 352 с.

Серая О.В. Многомерные модели логистики в условиях неопределенности: моногр. — Х.: ФЛ-П Стеценко И. И., 2010. — 512 с.

Замков О.О. Математические методы в экономике. — М.: МГУ им. Л.В. Ломоносова, 1998. — 368 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ