KAIRYO-KAIZEN- та PCM-DM-системи: порівняльний аналіз. Частина I

A. K. Sevastyanov

Анотація


У цій частині статті розглянуто системний підхід до аналізу KAIRYO-KAIZEN-систем. KAIRYO-система — це система поліпшень, яку японці використовують як більш близьку до західної культури систему поліпшень KAIRYO або KAIKAKU. KAIRYO-система не вимагає великих зусиль власних працівників, але передбачає значні інвестиції. Цю систему засновано на застосуванні «великих» збільшень. KAIRYO — концепція великих поліпшень, що припускає кардинальну реорганізацію процесу з використанням значних інвестицій. Показано, що KAIRYO-KAIZEN-системи володіють синергетичним ефектом. Спільне послідовне застосування двох видів поліпшень дозволяє організаціям досягти істотних конкурентних переваг. Наведено процес утворення KAIRYO-KAIZEN системи, обґрунтовано конкурентні переваги порівняно з KAIRYO и KAIZEN. Представлено особливості KAIRYO (Innovation) та KAIZEN, а також особливості KAIRYO (Innovation, BPR) та KAIZEN-системи.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Батороев К.Б. Кибернетика и метод аналогий. Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1974. — 104 с.

Севастьянов А.К. Систематизация принципов для анализа сложных динамических систем. — Секция 1: Системный анализ сложных систем разной природы // Десятая международная научно-техническая конференция: Системный анализ и информационные технологии. — 20–24 мая 2008. — Киев: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". — 2008. — С. 136.

Imai M. Kaizen: Der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb. — 7. Aufl. — Berlin, Frankfurt am Mein: Ullstein, 1993. — 311 s.

Kostka C., Kostka S. Der kontinuerliche Verbesserungsprozeß und seine Methoden. — Pocket Power, Carl Hanser Verlag, München, 1999. — 125 s.

Севастьянов А.К. Постоянное улучшение качества на пути к доверию и безопасности // Бизнес и безопасность. — Киев: ШАНС ООО. — 2002. — № 4. — С. 12–17.

Севастьянов А.К. KAIZEN — ключ к успеху развития экономики в Украине. — Секция 2: Экономические модели и методы прогнозирования. — Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. "Моделювання та прогнозування економічних процесів". — Киев, НТУУ "КПИ", 8–11 декабря 2010 г. — С. 123–124.

Харрингтон Дж. Прорыв в совершенствовании деятельности / Избранные труды 40-го конгресса Европейской организации по качеству. — М.: РИА "Стандарты и качество", 1997. — С. 135–147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ