Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України

A. B. Kachinskiy, N. V. Agarkova

Анотація


Розглянуто застосування теорії бінарних відношень (Q-аналіз) для дослідження системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки. З точки зору системного аналізу зв’язки між елементами такої системи — це засоби впливу її елементів один на одного та їхня взаємодія, що обумовлює функціонування системи у просторі та часі. Представлено основні принципи побудови моделі структурної зв’язності системи забезпечення екологічної безпеки на прикладі двох множин — множини загроз виникнення надзвичайних ситуацій та множини механізмів їх запобігання й ліквідації. Взаємодію між множинами системи розглянуто на основі комплексу в цілому, враховуючи існуючі зв’язки між елементами системи екологічної безпеки. Досліджено зв’язність елементів системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, розраховано числові значення ексцентриситетів, р-дірок та проаналізовано міри складності комплексу елементів екосистеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аntonov G.N., Mozhayev А.S. O novykh podkhodakh k postroyeniyu logiko-veroyatnostnykh modeley bezopasnosti strukturno-slozhnykh sistem // Problemy bezopasnosti pri chrezvychaynykh situatsiyakh. — 1999. — № 9. — S. 14–27.

Zgurovskiy M.Z., Dobronogov А.V., Pomerantseva T.N. Issledovaniye sotsial’nykh protsessov na osnove metodologii sistemnogo analiza. — K.: Nauk. Dumka, 1997. — 222 s.

Nechiporenko V.I. Strukturnyy analiz i metody postroyeniya nadezhnykh sistem. — M.: Sov. radio, 1968. — 255 s.

Matematicheskoye modelirovaniye. — M.: Mir, 1979. — 282 s.

Kasti Dzh. Bol’shiye sistemy. Svyaznost’, slozhnost’ i katastrofy. — M.: Mir, 1982. — 216 s.

Atkin R.H. Mathematical structure in human affairs. — London: Heinemann Educational Books, 1973. — 142 p.

Aharkova N.V., Kachyns'kyy A.B., Stepanenko A.V. Rehional'nyy vymir ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny z urakhuvannyam zahroz vynyknennya tekhnohennykh i pryrodnykh katastrof: monohr. — K.: NISD, 1996. — 73 s.

Ryabinin I.А. Nadezhnost’ i bezopasnost’ strukturno-slozhnykh sistem. — SPb.: Politekhnika, 2000. — 248 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонов Г.Н., Можаев А.С. О новых подходах к построению логико-вероятностных моделей безопасности структурно-сложных систем // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. — 1999. — № 9. — С. 14–27.

2. Згуровский М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа. — К.: Наук. Думка, 1997. — 222 с.

3. Нечипоренко В.И. Структурный анализ и методы построения надежных систем. — М.: Сов. радио, 1968. — 255 с.

4. Математическое моделирование. — М.: Мир, 1979. — 282 с.

5. Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. — М.: Мир, 1982. — 216 с.

6. Atkin R.H. Mathematical structure in human affairs. — London: Heinemann Educational Books, 1973. — 142 p.

7. Агаркова Н.В., Качинський А.Б., Степаненко А.В. Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф: моногр. — К.: НІСД, 1996. — 73 с.

8. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. — Спб.: Политехника, 2000. — 248 с.