Structural analysis of the system of maintenance of ecological and natural-technogenic safety of Ukraine

Authors

  • A. B. Kachinskiy
  • N. V. Agarkova

Abstract

The application of the binary relations (Q-analysis) theory for the investigation of the system of environmental and natural-technogenic safety maintenance is considered. From the point of view of the system analysis the connections between elements of such system are the means of influence of its elements at each other and their interaction among themselves which causes system functioning in space and time. The basic principles of creating the model of structural coherence of the system of ecological safety maintenance are presented on the example of two sets: sets of threats of emergency situations occurrence and sets of mechanisms of their prevention and elimination. Interaction between sets of system is considered on the basis of a complex as a whole, considering the existing connections between elements of system of ecological safety. Elements connectivity of system of ecological and natural and technogenic safety maintenance is investigated, numerical values eccentricity, p-holes are calculated and measures of complexity of an ecosystem elements complex are analyzed.

References

Аntonov G.N., Mozhayev А.S. O novykh podkhodakh k postroyeniyu logiko-veroyatnostnykh modeley bezopasnosti strukturno-slozhnykh sistem // Problemy bezopasnosti pri chrezvychaynykh situatsiyakh. — 1999. — № 9. — S. 14–27.

Zgurovskiy M.Z., Dobronogov А.V., Pomerantseva T.N. Issledovaniye sotsial’nykh protsessov na osnove metodologii sistemnogo analiza. — K.: Nauk. Dumka, 1997. — 222 s.

Nechiporenko V.I. Strukturnyy analiz i metody postroyeniya nadezhnykh sistem. — M.: Sov. radio, 1968. — 255 s.

Matematicheskoye modelirovaniye. — M.: Mir, 1979. — 282 s.

Kasti Dzh. Bol’shiye sistemy. Svyaznost’, slozhnost’ i katastrofy. — M.: Mir, 1982. — 216 s.

Atkin R.H. Mathematical structure in human affairs. — London: Heinemann Educational Books, 1973. — 142 p.

Aharkova N.V., Kachyns'kyy A.B., Stepanenko A.V. Rehional'nyy vymir ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny z urakhuvannyam zahroz vynyknennya tekhnohennykh i pryrodnykh katastrof: monohr. — K.: NISD, 1996. — 73 s.

Ryabinin I.А. Nadezhnost’ i bezopasnost’ strukturno-slozhnykh sistem. — SPb.: Politekhnika, 2000. — 248 s.

Published

2013-03-19

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems