№ 1 (2013)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
 

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України PDF
A. B. Kachinskiy, N. V. Agarkova 7-15
Побудова математичних моделей керованих мереж поставок із врахуванням запізнювань потоків PDF (Русский)
Yu. I. Dorofieiev, A. A. Nikulchenko 16-27

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Умови сталого функціонування соціально-економічних систем PDF (Русский)
E. G. Petrov, I. V. Gubarenko 28-35
Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужнно-циклічними технологічними процесами PDF
V. M. Dubovoi, I. V. Pylypenko, O. M. Tsiganenko 36-42
Інформаційна технологія поліноміального прогнозуючого контролю безвідмовної ро-боти технічних систем PDF (Русский)
I. P. Atamanyuk, Yu. P. Kondratenko 43-52
Оптимізація управління економічиим розвитком регіону PDF
І. P. Tverdokhleb, І. V. Parasyuk 53-66

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Порівняльний аналіз методів прогнозування макроекономічних показників України PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, A. S. Gasanov 67-78

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Cублінійний оптимальний наближений алгоритм реоптимізації для задачі про мінімальне вершинне покриття графа PDF
V. О. Mikhailyuk 79-86

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Випадковий атрактор напівлінійного стохастичного збуреного хвильового рівняння без одиничності розв’язку PDF (English)
G. Iovane, O. V. Kapustyan, L. S. Paliichuk, O. V. Pereguda 87-96
Класифікація операторів однієї дискретної антисипаційної системи першого порядку PDF
S. V. Lazarenko, O. S. Makarenko 96-107
Про задачу описання ситуації на основі прототипів PDF (Русский)
K. K. Kadomsky, А. А. Kargin 107-117
Побудова апроксимаційних поліномів та ізоліній дисперсії прогнозованих значень із використанням систем комп’ютерної математики PDF
I. V. Hadzaman, V. I. Baranetskyi 118-125
Побудова еквівалентних релейних управлінь для нелінійних систем PDF (Русский)
E. A. Baizdrenko, E. A. Shushlyapin 126-134
Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 2 PDF
К. V. Pereverza 135-140
Анотації PDF PDF (English)
  141-148
Відомості про авторів PDF
  149-150