Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужнно-циклічними технологічними процесами

V. M. Dubovoi, I. V. Pylypenko, O. M. Tsiganenko

Анотація


Стаття присвячена вирішенню проблеми управління розгалужено-циклічними технологічними процесами (РЦТП) на прикладі технологічного процесу хімічної чистки. Проаналізована структура процесу та базові структури підпроцесів РЦТП. Виділено саморегульовані процеси і такі, що не мають саморегулювання. Формалізовано задачі прийняття рішень щодо даних процесів, які ґрунтуються на моделюванні структури РЦТП та його підпроцесів. Модель подана у вигляді системи рівнянь. Задача прийняття рішень при управлінні РЦТП зведена до задачі дискретної оптимізації на основі критерію ефективності. Як критерій ефективності використана інтенсивність отримання прибутку з урахуванням ймовірності помилкових рішень. Велика розмірність і нелінійність системи, нечіткість більшості описів підпроцесів і полімодальність критерію зумовлюють необхідність побудови імітаційної моделі РЦТП в складі системи управління. Наведено основні етапи управління РЦТП. Подано узагальнений алгоритм прийняття рішень з використанням імітаційної моделі. Алгоритм передбачає корекцію моделі після виконання кожного підпроцесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Durman M.O. Modeli ta metody informatsiynoyi pidtrymky pryynyattya rishen' v upravlinni skladnymy tekhnolohichnymy protsesamy: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.06. "Avtomatyzovani systemy upravlinnya ta prohresyvni informatsiyni tekhnolohiyi". — Kharkiv, 2000. — 19 s.

Hnatiyenko H.M., Snytyuka V.Ye. Ekspertni tekhnolohiyi pryynyattya rishen'. Monohrafiya. — K.: Maklaut, 2008. — 444 s.

Kondratenko Yu.P., Sydorenko S.A. Systemy pidtrymky pryynyattya rishen' na osnovi prystroyiv z nechitkoyu lohikoyu // Zbirnyk naukovykh prats' UDMTU. — 1999. — Vyp. 4. — S. 123–135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дурман М.О. Моделі та методи інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні складними технологічними процесами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06. "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". — Харків, 2000. — 19 с.

2. Гнатієнко Г.М., Снитюка В.Є. Експертні технології прийняття рішень. Монографія. — К.: Маклаут, 2008. — 444 с.

3. Кондратенко Ю.П., Сидоренко С.А. Системи підтримки прийняття рішень на основі пристроїв з нечіткою логікою // Збірник наукових праць УДМТУ. — 1999. — Вип. 4. — С. 123–135.