Побудова математичних моделей керованих мереж поставок із врахуванням запізнювань потоків

Yu. I. Dorofieiev, A. A. Nikulchenko

Анотація


Розглянуто задачу побудови математичних моделей керованих мереж поставок в умовах невизначеного зовнішнього попиту за наявності обмежень на стани і управління, а також транспортних запізнювань. За допомогою моделі дискретної затримки одержано дискретну модель мережі поставок із запізнюваннями керованих потоків, на основі якої побудовано "розширену" модель без запізнювань і "миттєву" модель, в якій запізнювання дорівнюють нулю. Запропонований підхід дозволяє сформулювати задачу перевірки умови існування та задачу формування стратегії управління запасами в мережах поставок, яка гарантує повне і своєчасне задоволення зовнішнього попиту, як задачі лінійного програмування. Перша з них вирішується в режимі off-line до початку процесу управління, а друга — у режимі on-line для кожного дискретного момента часу. Як приклад розглянуто задачу аналізу та синтезу стратегії управління запасами для трирівневої мережі поставок, що містить п’ять вузлів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Lototskiy V.А., Mandel’ А.S. Modeli i metody upravleniya zapasami. — M.: Nauka, 1991. — 189 s.

Ryzhikov YU.I. Teoriya ocheredey i upravleniye zapasami. — SPb.: Piter, 2001. — 384 s.

Blanchini F., Rinaldi F., Ukovich W. Least inventory control of multistorage systems with non-stochastic unknown inputs // IEEE Transaction on robotics and automation. — 1997. — 13. — P. 633–645.

Dorofeyev YU.I., Dorofeyev D.YU., Nikul’chenko А.А. Primeneniye MATLAB dlya analiza i sinteza sistem upravleniya zapasami v raspredelennykh setyakh poctavok // Proyektirovaniye inzhenernykh i nauchnykh prilozheniy v srede MATLAB: materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (g. KHar’kov, 11 – 13 maya 2011 g.) — KHar’kov: B·ET, 2011. — S. 220–230.

Hennet J.-C. A bimodal scheme for multi-stage production and inventory control // Automatica. — 2003. — 39. — P. 793–805.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лотоцкий В.А., Мандель А.С. Модели и методы управления запасами. — М.: Наука, 1991. — 189 с.

2. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. — СПб.: Питер, 2001. — 384 с.

3. Blanchini F., Rinaldi F., Ukovich W. Least inventory control of multistorage systems with non-stochastic unknown inputs // IEEE Transaction on robotics and automation. — 1997. — 13. — P. 633–645.

4. Дорофеев Ю.И., Дорофеев Д.Ю., Никульченко А.А. Применение MATLAB для анализа и синтеза систем управления запасами в распределенных сетях поcтавок // Проектирование инженерных и научных приложений в среде MATLAB: материалы V Международной научной конференции (г. Харьков, 11 – 13 мая 2011 г.) — Харьков: БЭТ, 2011. — С. 220–230.

5. Hennet J.-C. A bimodal scheme for multi-stage production and inventory control // Automatica. — 2003. — 39. — P. 793–805.