Побудова еквівалентних релейних управлінь для нелінійних систем

E. A. Baizdrenko, E. A. Shushlyapin

Анотація


Роботу присвячено задачі визначення моментів перемикання обмежених релейних управлінь для нелінійних систем, що забезпечують досягнення кінцевих станів системи, близьких до станів, які одержують під впливом обмежених в тих же межах управлінь довільної форми. Показано, що кількість моментів перемикання обмеженого релейного управління задається порядком апроксимації визначених у роботі функцій hi(t) що залежать від перехідних функцій і матриці коефіцієнтів під час управління системи. Наведено вираження для обчислення значень моментів перемикання в разі лінійної апроксимації функцій hi(t). Для загального випадку поліноміальної апроксимації функцій hi(t), значення моментів перемикань релейного управління можуть бути визначені вирішенням наведеної в роботі системи рівнянь. Визначено, що значення моментів перемикання обмеженого релейного управління, які отримані, залежать лише від початкового, обмеженого в тих же межах, управління довільної форми. Наведено приклад визначення моментів перемикання релейного управління для завдання розгону електродвигуна постійного струму незалежного збудження.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


SHushlyapin E.А. Modeli konechnogo sostoyaniya i ikh primeneniye v zadachakh analiza i sinteza sistem upravleniya: dis. d-ra tekhn. nauk: spets. 05.13.03: "Sistemy i protsessy upravleniya" zashchishch. 03.10.02: utv. 09.04.03. — Sevastopol’, 2003. — 323 c. — Inv.nomer 0408U002219.

SHushlyapin E.А., Bezuglaya А.E., Bayzdrenko E.А. Postroyeniye releynykh upravleniy nelineynymi sistemami na osnove lineynykh ekvivalentov po Brunovskomu // Vestnik SevNTU. Cer. Аvtomatizatsiya protsessov i upravleniye: sb. nauch. tr. — Sevastopol’, 2010. — Vyp. 108. — S. 89–93.

SHushlyapin E.А., SHushlyapina (Bezuglaya) А.E. Upravleniye differentsial’nymi nelineynymi sistemami na osnove identifitsirovannykh modeley konechnogo sostoyaniya. Trudy III Mezhdunarodnoy konferentsii "Identifikatsiya sistem i zadachi upravleniya", g. Moskva, 28–30 yanvarya 2004 g. — M.: IPU im. V.А.Trapeznikova RАN, 2004. — S. 607–635.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шушляпин Е.А. Модели конечного состояния и их применение в задачах анализа и синтеза систем управления: дис. д-ра техн. наук: спец. 05.13.03: "Системы и процессы управления" защищ. 03.10.02: утв. 09.04.03. — Севастополь, 2003. — 323 c. — Инв.номер 0408U002219.

2. Шушляпин Е.А., Безуглая А.Е., Байздренко Е.А. Построение релейных управлений нелинейными системами на основе линейных эквивалентов по Бруновскому // Вестник СевНТУ. Cер. Автоматизация процессов и управление: сб. науч. тр. — Севастополь, 2010. — Вып. 108. — С. 89–93.

3. Шушляпин Е.А., Шушляпина (Безуглая) А.Е. Управление дифференциальными нелинейными системами на основе идентифицированных моделей конечного состояния. Труды III Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления", г. Москва, 28–30 января 2004 г. — М.: ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН, 2004. — С. 607–635.