Оптимізація управління економічиим розвитком регіону

І. P. Tverdokhleb, І. V. Parasyuk

Анотація


Досліджено проблему оптимізації програмно-цільового управління економічним розвитком регіону на засадах інформаційного моделювання. Трактуючи регіон із трансформаційною економікою як багатовимірний лінійний автономний об’єкт, обґрунтовано динамічну модель мінімізації коштів на реалізацію сукупності регіональних програм розвитку. Встановлено необхідні умови існування мінімального розподілу обсягів затрат між програмами економічного розвитку регіону на заданому проміжку управління. Методом множників Лагранжа ідентифіковано два типи оптимальних стратегій економічного розвитку регіону залежно від розміщення оптимального управління у допустимій зоні: на її границі чи у внутрішній області. Отримано умови формування оптимального розподілу коштів на виконання сукупності програм для кожної із виділених типів стратегій економічного розвитку регіону.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozhurin F.D. Metodolohichni zasady proektu nahal'nykh systemnykh i sotsial'nykh peretvoren' v Ukrayini // Aktual'ni problemy ekonomiky. — 2010. — # 11. — S. 3–18.

Z·hurovs'kyy M.Z., Matoryna T.A., Pryluts'kyy D.O., Abros'kin D.A. Hlobal'ne modelyuvannya protsesiv staloho rozvytku v konteksti yakosti ta bezpeky zhyttya lyudey // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2008. — # 1. — S. 7–32.

Nureyev R.M. Ekonomika razvitiya: modeli stanovlennya rynochnoy ekonomiki: Uchebnoye posobiye. — M.: INFRА-M, 2001. — 240 s.

Storonyans'ka I. Otsinka asymetriyi sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny ta obgruntuvannya priorytetiv derzhavnoyi rehional'noyi polityky. // Rehional'na ekonomika. — 2006. — # 4. — S. 101–111.

YAkovenko А.G., Romanyukha E.А. Kontseptual’nyye podkhody k postroyeniyu i razvitiyu ekonomicheskikh sistem // Ekonomichna kibernetyka. — 2008. — # 1–2 (49–50). — S. 4–8.

Ponedelko G. Regional’naya politika Ispanii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. — 2009. — № 1. — S. 84–93.

Trofimova O. Regional’naya politika Portugalii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. — 2009. — № 2. — S. 84–92.

Burnayeva E. Regional’naya politika Finlyandii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. — № 5. — S. 64–73.

Rudenskiy R.А. Evolyutsiya sistem upravleniya slozhnymi ekonomicheskimi ob”yektami // Ekonomichna kibernetyka. — 2008. — # 3–4 (51–52). — S. 27–31.

Kolodko H. Vid ideolohiyi neoliberalizmu do novoho prahmatyzmu // Ekonomika Ukrayiny. — 2010. — #9. — S. 4–11.

Bogolib T.M. Institutsional’nyye instrumenty regional’noy politiki // Nauchnyye trudy DonNTU. Seriya: ekonomicheskaya. — 2010. — Vyp. 38 (1). — S. 79–83.

Glushkov V.M. Osnovy bezbumazhnoy informatiki. Izd. 2-e, ispr. — M.: Nauka, 1987. — 552 s.

Stratehiya rozvytku L'vivshchyny do 2015 roku. — www.loda.gov.ua.

Stratehiya rozvytku L'vivs'koyi oblasti do 2015 roku: Ekonomika. Suspil'stvo. Seredovyshche. Monitorynh za 2009 rik. — Vyp. 9. — L'viv: Holovne upravlinnya statystyky u L'vivs'kiy oblasti, 2010. — 266 s.

Parasyuk I.V. Informatsiyni modeli v otsinyuvanni ekonomichnoho rozvytku rehionu // Aktual'ni problemy ekonomiky. — 2010. — # 10 (112). — S. 231–239.

Slukhay S.V. Dovidnyk bazovykh terminiv ta ponyat' z mikroekonomiky. — K.: Libra, 1998. — 256 s.

CHaki F. Sovremennaya teoriya upravleniya. — M.: Mir, 1975. — 424 s.

Tverdokhlib I.P., Parasyuk I.V. Umovy isnuvannya optymal'noyi stratehiyi realizatsiyi prohram ekonomichnoho rozvytku rehionu // Problemy formuvannya novoyi ekonomiky KhKhI stolittya: materialy III mizh nar. nauk.-prakt. konf., 23–24 hrudnya 2010 r. — V 6-ty tomakh. T. 6: Ekonomichne zrostannya: novitni tekhnolohiyi, perspektyvy, ekolohichni naslidky. — Dnipropetrovs'k: Bila K.O., 2010. — S. 80–90.

Ostudin B.A., Shynkarenko R.A. Metody funktsional'noho analizu v obchyslyuval'niy matematytsi: Navch. posibnyk. — L'viv, 1998. — 184 s.

Bertsekas D. Uslovnaya optimizatsiya i metody mnozhiteley Lagranzha. — M.: Radio i svyaz’, 1987. — 400 s.

Lankaster K. Matematicheskaya ekonomika. Per. z angl. pod red. D. B. YUdina. — M.: Sovetskoye radio, 1972. — 464 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кожурін Ф.Д. Методологічні засади проекту нагальних системних і соціальних перетворень в Україні // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 11. — С. 3–18.

2. Згуровський М.З., Маторина Т.А., Прилуцький Д.О., Аброськін Д.А. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 1. — С. 7–32.

3. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становлення рыночной экономики: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 240 с.

4. Сторонянська І. Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики. // Регіональна економіка. — 2006. — № 4. — С. 101–111.

5. Яковенко А.Г., Романюха Е.А. Концептуальные подходы к построению и развитию экономических систем // Економічна кібернетика. — 2008. — № 1–2 (49–50). — С. 4–8.

6. Понеделко Г. Региональная политика Испании // Мировая экономика и международные отношения. — 2009. — № 1. — С. 84–93.

7. Трофимова О. Региональная политика Португалии // Мировая экономика и международные отношения. — 2009. — № 2. — С. 84–92.

8. Бурнаева Е. Региональная политика Финляндии // Мировая экономика и международные отношения. — № 5. — С. 64–73.

9. Руденский Р.А. Эволюция систем управления сложными экономическими объектами // Економічна кібернетика. — 2008. — № 3–4 (51–52). — С. 27–31.

10. Колодко Г. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму // Економіка України. — 2010. — №9. — С. 4–11.

11. Боголиб Т.М. Институциональные инструменты региональной политики // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. — 2010. — Вып. 38 (1). — С. 79–83.

12. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Изд. 2-е, испр. — М.: Наука, 1987. — 552 с.

13. Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року. — www.loda.gov.ua.

14. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року: Економіка. Суспільство. Середовище. Моніторинг за 2009 рік. — Вип. 9. — Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. — 266 с.

15. Парасюк І.В. Інформаційні моделі в оцінюванні економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 10 (112). — С. 231–239.

16. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. — К.: Лібра, 1998. — 256 с.

17. Чаки Ф. Современная теория управления. — М.: Мир, 1975. — 424 с.

18. Твердохліб І.П., Парасюк І.В. Умови існування оптимальної стратегії реалізації програм економічного розвитку регіону // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф., 23–24 грудня 2010 р. — В 6-ти томах. Т. 6: Економічне зростання: новітні технології, перспективи, екологічні наслідки. — Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. — С. 80–90.

19. Остудін Б.А., Шинкаренко Р.А. Методи функціонального аналізу в обчислювальній математиці: Навч. посібник. — Львів, 1998. — 184 с.

20. Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа. — М.: Радио и связь, 1987. — 400 с.

21. Ланкастер К. Математическая экономика. Пер. з англ. под ред. Д. Б. Юдина. — М.: Советское радио, 1972. — 464 с.