Умови сталого функціонування соціально-економічних систем

E. G. Petrov, I. V. Gubarenko

Анотація


Описано властивості й структуру соціально-економічної системи з урахуванням соціальної, економічної та екологічної (ноосферної) складової. Це дозволяє комплексно аналізувати систему, виділяти латентні закономірності та синтезувати більш ефективні моделі. Проведено аналіз умов стійкості соціально-економічних систем і запропоновано підхід до визначення кількісної оцінки стійкості для більш ефективної організації управління системами різного ієрархічного рівня. Запропоновано спосіб індексації характеристик елементів соціально-економічної системи. Це дозволяє розглядати кожну характеристику окремо, але при цьому зберегти розуміння, на якому ієрархічному рівні в загальній структурі вона знаходиться, з якими елементами пов’язана, які узагальнює або частиною яких є. Проаналізовано способи реалізації управління організаційними системами. Наведено особливості застосування різних поліноміальних моделей для формування узагальнених оцінок стійкості.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zgurovskiy M.Z., Statyukha G.А. Rol’ inzhenernoy nauki i praktiki v ustoychivom razvitii obshchestva // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2007. — # 1. — S. 19–38.

Vernadskiy V.I. Filosofskiye mysli naturalista. — M.: Nauka, 1988. — 520 s.

Gubarenko E.V. Metodologiya formirovaniya mnogofaktornykh otsenok i ogranicheniy ustoychivogo razvitiya sotsial’no-ekonomicheskikh sistem // Otkrytyye informatsionnyye i komp’yuternyye integrirovannyye tekhnologii: sb. nauch. tr. — KH.: Nats. aerokosm. un-t "KHАI", 2010. — Vyp. 48. — S. 191–202.

Petrov E.G., Gubarenko E.V. Neobkhodimost’ i instrumental’nyye sredstva obespecheniya effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami // Problemy informatsionnykh tekhnologiy. 2010. — № 1. — S. 8–17.

Gubarenko E.V., Podmogil’nyy N.V. Metodologiya formirovaniya kolichestvennykh otsenok urovnya razvitiya regiona // Vestnik KHNTU. — 2010. — № 2 (38). — S. 75–78.

Ovezgel’dyyev А.O., Petrov E.G., Petrov K.E. Sintez i identifikatsiya modeley mnogofaktornogo otsenivaniya i optimizatsii. — Kiyev: Naukova dumka, 2002. — 164 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровский М.З., Статюха Г.А. Роль инженерной науки и практики в устойчивом развитии общества // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 19–38.

2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. — М.: Наука, 1988. — 520 с.

3. Губаренко Е.В. Методология формирования многофакторных оценок и ограничений устойчивого развития социально-экономических систем // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. — Х.: Нац. аэрокосм. ун-т "ХАИ", 2010. — Вып. 48. — С. 191–202.

4. Петров Э.Г., Губаренко Е.В. Необходимость и инструментальные средства обеспечения эффективности государственного управления социально-экономическими системами // Проблемы информационных технологий. 2010. — № 1. — С. 8–17.

5. Губаренко Е.В., Подмогильный Н.В. Методология формирования количественных оценок уровня развития региона // Вестник ХНТУ. — 2010. — № 2 (38). — С. 75–78.

6. Овезгельдыев А.О., Петров Э.Г., Петров К.Э. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации. — Киев: Наукова думка, 2002. — 164 с.