Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 2

К. V. Pereverza

Анотація


У цій частині роботи розглянуто приклад практичного застосування методології побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем, описаної у першій частині роботи. У якості системи для дослідження обрано систему теплопостачання середньостатистичного українського міста. Система теплопостачання аналізується в контексті сталого розвитку. Описано результати застосування кожного кроку запропонованої методології. На основі аналізу зібраної інформації про систему теплопостачання проведено аналіз її поточного стану та обрано ключові змінні системи. Із множини рушійних сил, що впливають на систему, обрано дві ключові невизначеності. Для кожної з них визначено по два можливих у майбутньому стани. Таким чином побудовано сценарний простір із чотирьох елементів. Кожен із побудованих сценаріїв детально проаналізовано на внутрішню узгодженість, вплив на ключові змінні та сталий розвиток системи в цілому. Розглянуто перспективність підходу із участю представників залучених сторін. Такий підхід дозволяє підвищити сприйнятті та ефективність рішень, що приймаються за результатами сценарного дослідження. Інтеграція цього підходу до запропонованої методології сприятиме підвищенню її застосовності для розробки стратегічних рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pereverza K.V. Metodolohiya pobudovy stsenariyiv rozvytku skladnykh sotsial'nykh system z vykorystannyam morfolohichnoho ta SWOT-analizu. Chastyna 1 // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2012 r. — # 4. — S. 124–137.

Ukraine. Energy Policy Review (2006), International Energy Agency (IEA). — http://www.iea.org/publications/freepublications/.

Modernization of the District Heating Systems in Ukraine: Heat Metering and Consumption-Based Billing. Report (2012), The World Bank. — http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/455680-1332179461564/UkraineDHreport2012e.pdf.

Market Assessment. Residential Sector of Ukraine: Legal, Regulatory, Institutional, Technical and Financial Considerations. Final report (2011), Worley Parsons, European Bank for Reconstruction and Development. — http://www.teplydim.com.ua/static/storage/files/files/Market_Assessment_Report_Final_Eng_Sep- 2011.pdf.

Ogilvy J., Schwartz P. Plotting Your Scenarios. — San Francisco: John Wiley & Sons, 1998. — 20 p.

The evolving Internet. Driving forces, uncertainties and four scenarios to 2025. — Cisco, GBN. — http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/ekits/ Evolving_Internet_GBN_Cisco_2010_Aug.pdf.

Robinson J., Burch S., Talwar S., O’Shea M., Walsh M. Envisioning Sustainability: Recent Progress in the Use of Participatory Backcasting Approaches for Sustainability Research // Technological Forecasting & Social Change — 2011. — № 28 — Р. 756–768.

Quist J., Vergragt Ph. Past and Future of Backcasting: The Shift to Stakeholder Participation and a Proposal for a Methodological Framework // Futures — 2006. — № 38. — Р. 1027–1045.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Переверза К.В. Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем з використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 1 // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2012 р. — № 4. — С. 124–137.

2. Ukraine. Energy Policy Review (2006), International Energy Agency (IEA). — http://www.iea.org/publications/freepublications/.

3. Modernization of the District Heating Systems in Ukraine: Heat Metering and Consumption-Based Billing. Report (2012), The World Bank. — http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/455680-1332179461564/UkraineDHreport2012e.pdf.

4. Market Assessment. Residential Sector of Ukraine: Legal, Regulatory, Institutional, Technical and Financial Considerations. Final report (2011), Worley Parsons, European Bank for Reconstruction and Development. — http://www.teplydim.com.ua/static/storage/files/files/Market_Assessment_Report_Final_Eng_Sep-2011.pdf.

5. Ogilvy J., Schwartz P. Plotting Your Scenarios. — San Francisco: John Wiley & Sons, 1998. — 20 p.

6. The evolving Internet. Driving forces, uncertainties and four scenarios to 2025. — Cisco, GBN. — http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/ekits/ Evolving_Internet_GBN_Cisco_2010_Aug.pdf.

7. Robinson J., Burch S., Talwar S., O’Shea M., Walsh M. Envisioning Sustainability: Recent Progress in the Use of Participatory Backcasting Approaches for Sustainability Research // Technological Forecasting & Social Change — 2011. — № 28 — Р. 756–768.

8. Quist J., Vergragt Ph. Past and Future of Backcasting: The Shift to Stakeholder Participation and a Proposal for a Methodological Framework // Futures — 2006. — № 38. — Р. 1027–1045.