Інформаційна технологія поліноміального прогнозуючого контролю безвідмовної ро-боти технічних систем

I. P. Atamanyuk, Yu. P. Kondratenko

Анотація


Отримано інформаційну технологію оцінки ймовірності безвідмовної роботи технічних систем у майбутні моменти часу. В основу методу покладено алгоритм моделювання апостеріорної нелінійної випадкової послідовності зміни значень контрольованого параметра, на який накладається обмеження приналежності деякої області можливих значень. Ймовірність безвідмовної роботи визначається як відношення кількості реалізацій, що потрапили у допустиму область до загальної їх кількості, сформованих в результаті чисельного експерименту. Реалізація апостеріорної випадкової послідовності є адитивною сумішшю оптимальної в середньоквадратичному сенсі нелінійної оцінки майбутнього значення досліджуваного параметра і значення випадкової величини, яку неможливо передбачити з огляду стохастичної природи параметра. В основу моделі апостеріорної випадкової послідовності покладено канонічне розкладання Пугачова. Запропонована інформаційна технологія не накладає ніяких істотних обмежень на клас випадкових послідовностей (лінійність, стаціонарність, марковість, монотонність тощо), що досліджуються. У роботі також враховано можливість використання інформаційної технології за умови, що параметр, який досліджується, вимірюється з похибками.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kudritskiy V.D. Prognoziruyushchiy kontrol’ radioelektronnykh ustroystv. — K.: Tekhnika, 1982. — 168 s.

Kudritskiy V.D. Fil’tratsiya, ekstrapolyatsiya i raspoznavaniye realizatsiy sluchaynykh funktsiy. — K.: FАDА, LTD, 2001. — 176 s.

Pugachev V.S. Teoriya sluchaynykh funktsiy i eye primeneniye. — M.: Fizmatgiz, 1962. — 720 s.

Atamanyuk I.P. Polinomial'nyy kanonichnyy rozklad skalyarnoho vypadkovoho protsesu zminy parametriv radioelektronykh prystroyiv // Visnyk ZhITI. — 2000. — # 13. — S. 99–101.

Аtamanyuk I.P. Polinomial’nyy algoritm optimal’noy ekstrapolyatsii parametrov stokhasticheskikh sistem // Upravlyayushchiye sistemy i mashiny. — 2002. — № 1. — S. 16–19.

Parzen E. On the estimation of probability density function and the mode // Ann. Math. Stat. — 1962. — 33. — P. 1065–1076.

Аtamanyuk I.P. Аlgoritm opredeleniya optimal’nykh parametrov polinomial’nogo fil’tra-ekstrapolyatora Vinera dlya nestatsionarnykh sluchaynykh protsessov, nablyudayemykh s pogreshnostyami // Kibernetika i sistemnyy analiz. — 2011. — № 2 — S. 154–159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кудрицкий В.Д. Прогнозирующий контроль радиоэлектронных устройств. — К.: Техніка, 1982. — 168 с.

2. Кудрицкий В.Д. Фильтрация, экстраполяция и распознавание реализаций случайных функций. — К.: ФАДА, ЛТД, 2001. — 176 с.

3. Пугачев В.С. Теория случайных функций и ее применение. — М.: Физматгиз, 1962. — 720 с.

4. Атаманюк І.П. Поліноміальний канонічний розклад скалярного випадкового процесу зміни параметрів радіоелектроних пристроїв // Вісник ЖІТІ. — 2000. — № 13. — С. 99–101.

5. Атаманюк И.П. Полиномиальный алгоритм оптимальной экстраполяции параметров стохастических систем // Управляющие системы и машины. — 2002. — № 1. — С. 16–19.

6. Parzen E. On the estimation of probability density function and the mode // Ann. Math. Stat. — 1962. — 33. — P. 1065–1076.

7. Атаманюк И.П. Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — № 2 — С. 154–159.