Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру

N. R. Kondratenko, O. O. Snihur

Анотація


Розглянуто вплив рівня нечіткості на результати нечіткого кластерного аналізу. Запропоновано підхід до розв’язання задачі кластеризації на основі інтервальних нечітких множин типу 2 із застосуванням індексу вірогідності Квона. Роботу методу продемонстровано на прикладі кластеризації країн світу за рівнем розвитку.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ