№ 3 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Забезпечення якості формування концептуальної моделі вимог до програмного забезпечення PDF (Русский)
М. О. Bazhenov, B. М. Sokolov 7-19

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру PDF
N. R. Kondratenko, O. O. Snihur 20-29
До невизначеності в параметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень PDF (Русский)
V. I. Ivanenko, V. M. Mykhalevich 30-42
Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки PDF
M. V. Demchyshyn, Y. H. Levchenko 43-57
Модифікації критеріїв узагальнюючої корисності в задачах ідентифікації багатокритеріального вибору PDF (Русский)
E. V. Soboleva 58-65

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Дослідження еволюції залишкових знань у великих навчальних системах PDF
V. V. Yasinsky, A. O. Boldak 66-73
Прогнозування конкурентоспроможності продукції за сукупністю показників якості на основі нейромережного моделювання PDF (Русский)
S. S. Fedin, N. A. Zubretska, A. S. Goncharov 74-84

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності PDF
P. I. Bidyuk, M. M. Konovaliuk 85-94
Застосування зворотних залежностей у математичних моделях складних об’єктів та систем PDF
T. A. Zheldak 95-106

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина І PDF (Русский)
М. М. Diduk 107-124
Умови практичної стійкості дискретних систем і функції Ляпунова PDF
О. М. Bashnyаkov, V. V. Pichkur, I. V. Khitko 125-133
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів PDF
D. M. Chabanenko 134-141