Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). Частина І

М. М. Diduk

Анотація


Показано, що уявлення про інформацію, які покладено в основу сучасної кібернетики про засоби її вивчення та про її перетворення, не є вірними. Вперше виявлено безпосередній зв’язок інформації з ситуаціями невизначеності (там, де не було невизначеності, не може з’явитися інформація). Показано, що перетворення інформації не може здійснюватись інакше, ніж шляхом перетворення відповідних ситуацій невизначеності. Отримано висновок, що система мір інформації, запропонована К. Шенноном, потребує розвитку та поповнення мірами, призначеними для вимірювання інтенсивності перетворень. Розглянуто перший приклад "справжнього" перетворення інформації — квантування, — і побудовано першу міру інтенсивності перетворення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ