Модифікації критеріїв узагальнюючої корисності в задачах ідентифікації багатокритеріального вибору

E. V. Soboleva

Анотація


У якості критеріїв узагальнюючої корисності для задач багатофакторної оптимізації запропоновано експоненціальну та ентропійну моделі, а також модифікації (шляхом введення додаткових складових зі зворотними степенями) відомих змішаних моделей (адитивно-мультиплікативної та у вигляді поліному Колмогорова-Габора). Наведено статистичні результати дослідження точності та складності процедур компараторної параметричної ідентифікації різних моделей узагальнюючих критеріїв.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ