Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки

M. V. Demchyshyn, Y. H. Levchenko

Анотація


Оптимізація розподілу ресурсів між об’єктами захисту інформації ведеться на основі математичної моделі, в якій цільова функція визначає кількість вилученої інформації. Розглянуто та графічно проілюстровано ситуації, коли слід переходити від концентрації ресурсів на одному з об’єктів до їх розподілу між об’єктами. Показано, як впливає ймовірність виділення нападом певної кількості ресурсів на кінцевий результат.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ