Дослідження еволюції залишкових знань у великих навчальних системах

V. V. Yasinsky, A. O. Boldak

Анотація


На основі узагальнення результатів інтелектуального опрацювання даних щосеместрового комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ "КПІ" та моніторингу якості знань слухачів системи доуніверситетської підготовки НТУУ "КПІ", виявлено та досліджено явище самоорганізації залишкових навчальних знань як складного, нелінійного, динамічного процесу. Виявлено й узагальнено його закономірності для короткострокових та довгострокових залишкових знань та встановлено послідовність стадій формування структури цих знань.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ