Оптимізації пошуку шляхів по графу в динамічній задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного алгоритму

V. D. Danchuk, V. V. Svatko

Анотація


Запропоновано метод розв’язку задачі пошуку мінімального шляху по графу на основі застосування модифікованого мурашиного алгоритму, в якому довжина ребер двунаправленого орієнтованого графу — змінна величина. З метою оптимізації параметрів імовірнісно-пропорційного пошуку мінімальної довжини ребер по графу використовується метод локального пошуку.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ