№ 2 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Оброблення наукових даних в умовах інформаційного "буму" PDF
M. Z. Zgurovsky, A. I. Petrenko 7-25
Інгібіторна мережа Петрі, яка виконує довільну задану машину Тюрінга PDF (Русский)
D. A. Zaitsev 26-41
Модель подання знань на спеціалізованому Інтернет-порталі в області опору матеріалів PDF (Русский)
L. S. Globa, R. L. Novogrudsca 42-48
Нечітке моделювання для оцінювання і прогнозування індексу стійкості соціального середовища PDF (Русский)
N. A. Abdullayeva 49-56

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Метод гілок та меж у гамільтоновій задачі про сільського листоношу PDF
A. V. Morozov, A. V. Panishev 57-66
Розв’язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпораційної екологічної системи PDF
T. V. Kozulja, N. V. Sharonova 67-77
Оптимізації пошуку шляхів по графу в динамічній задачі комівояжера методом модифікованого мурашиного алгоритму PDF
V. D. Danchuk, V. V. Svatko 78-86

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Розбиття на підмножини і побудова допустимих та оптимальних послідовностей виконання множин завдань на декількох машинах PDF (Русский)
Yu. А. Zak 87-101

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Алгоритми заміни контейнерів-ключів при потоковому шифруванні інформації методом непрямого шифрування PDF (Русский)
N. I. Alishov, V. A. Marchenko, A. N. Mischenko 102-110

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2 PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko 111-124
Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва PDF
Ya. I. Kologrivov 125-137

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Про один підхід до знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного дифференціального рівняння другого порядку PDF
Ju. Bokhonov 138-143