Розбиття на підмножини і побудова допустимих та оптимальних послідовностей виконання множин завдань на декількох машинах

Yu. А. Zak

Анотація


Досліджено властивості задач побудови допустимих та оптимальних розкладів виконання N завдань на m машинах за умов втрат часу на переналагодження. На основі встановлених якостей конструюються оператори включення із розгляду підмножин описів, які не містять допустимих рішень. Запропоновано алгоритми обчислення нижніх оцінок різних критеріїв оптимальності, а також алгоритми вирішення задач, що розглядаються послідовними алгоритмами оптимізації.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ