Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2

M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko

Анотація


Запропоновано різні моделі та методи аналізу ризику банкрутства підприємств із використанням нечітких нейронних мереж (ННМ) з алгоритмами виводу Мамдані та Цукамото. Проведено експериментальні дослідження чіткого методу Альтмана, нечітко-множинного методу Недосекіна і ННМ у задачах аналізу ризику банкротства, які розглянуто на прикладі підприємств України. Оцінено їхню ефективність та визначено найадекватніший метод.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ